>

Korupcijos prevencija

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. Korupcijos  prevencijos Ligoninėje programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos kontrolės ir prevencijos sistemą ligoninėje.

SUSIDŪRĖTE SU KORUPCIJA? PRANEŠKITE APIE TAI:

VšĮ Regioninei Telšių ligoninei: 
•    Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje teisininkas Aras Brasas, tel. Nr. +370 444 77008, el.p. [email protected]
•    pasitikėjimo telefonu +370 444 90019,
•    pasitikėjimo elektroniniu paštu [email protected]
•    raštu: Kalno g. 40, Telšiai, LT-87134.
Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma
Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygstantis asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti

Kreipiantis raštu prašome nurodyti:
1) vardą, pavardę;
2) gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą (atsakymui pateikti);
3) darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
4) veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, jūsų manymu, reikšmingus faktus.

VšĮ Regioninė Telšių ligoninė užtikrina asmenų, pateikusių informaciją, asmens duomenų konfidencialumą.
VšĮ Regioninė Telšių ligoninė atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.
Informuojame, kad VšĮ Regioninė Telšių ligoninė neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

LR Sveikatos apsaugos ministerijai:
•    Elektroniniu paštu [email protected]
•    Anonimiškai nemokamu pasitikėjimo telefonu +370 800 66 004.

Policijai:
•    Bendruoju pagalbos numeriu 112 
•    Elektroniniu paštu https://www.epolicija.lt/web/guest/report-anonymous

LR Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):
•    STT karštąja linija +370 5 266 3333 ar el. paštu [email protected].
 

 

VšĮ Regioninės Telšių ligoninės 2023-2025 m. korupcijos prevencijos priemonių planas
Korupcijos prevencijos priemonių planas

2023 metų korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimas

Anoniminės apklausos anketų rezultatai

2023 m. hospitalizuotų pacientų anoniminės apklausos anketų analizės rezultatai

2023 m. darbuotojų anoniminės apklausos anketų analizės rezultatai

Šakinės korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos
2023 metų įgyvendinimo ataskaita

2022 metų įgyvendinimo ataskaita

Korupcijos rizikos analizės
1. „Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvada dėl korupcijos rizikos analizės asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių ir šių eilių valdymo srityse“
Korupcijos rizikos analizė VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje, VšĮ Mažeikių ligoninėje ir VšĮ Mažeikių pirminiame sveikatos priežiūros centre

2. „Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvada dėl korupcijos rizikos analizės asmens sveikatos priežiūros įstaigų viešųjų pirkimų vykdymo, taip pat paramos teikimo, gavimo ir naudojimo veiklos srityse“.
„Korupcijos rizikos analizė VšĮ Kelmės ligoninėje, VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje, VšĮ Radviliškio ligoninėje ir VšĮ Raseinių ligoninėje viešųjų pirkimų vykdymo, taip pat paramos teikimo, gavimo ir naudojimo veiklos srityse“.

„STT pateiktų išvadų ir pasiūlymų, dėl korupcijos rizikos analizės asmens sveikatos priežiūros įstaigų viešųjų pirkimų vykdymo, taip pat paramos teikimo, gavimo ir naudojimo veiklos srityse, įgyvendinimas“.

 

STT pateiktų išvadų ir pasiūlymų, dėl korupcijos rizikos analizės asmens sveikatos priežiūros įstaigų viešųjų pirkimų vykdymo, taip pat paramos teikimo, gavimo ir naudojimo veiklos srityse, paskesnis įgyvendinimas

 

STT pateiktų išvadų ir pasiūlymų, dėl korupcijos rizikos analizės asmens sveikatos priežiūros įstaigų viešųjų pirkimų vykdymo, taip pat paramos teikimo, gavimo ir naudojimo veiklos srityse, įgyvendinimo stebėsena

 

Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį teikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie į pareigas siekiantį eiti asmenį, sarašas

VšĮ Regioninės Telšių ligoninės viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas

Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Gautų dovanų, reprazentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimi, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarka

VšĮ Regioninės Telšių ligoninės darbuotojų elgesio kodeksas

Parama VšĮ Regioninei Telšių ligoninei
Paramos gavimo, apskaitos ir viešinimo tvarkos aprašas

Informacija apie paramos davėjus ir jų laimėtus viešuosius pirkimus
2023 m. paramos davėjai ir pirkimai
2022 m. paramos davėjai ir pirkimai 
2021 m. paramos davėjai ir pirkimai

Paramos panaudojimo ataskaitos
2023 m. paramos panaudojimo ataskaitos

2022 m. paramos panaudojimo ataskaitos

VšĮ Regioninės Telšių ligoninės 2023 m. viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai

VšĮ Regioninės Telšių ligoninės 2022 m. viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai

Kita aktuali informacija
Nustatytas korupcijos atvejis


 

Atnaujinimo data: 2024-03-05