>

Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės teikiamų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas

Projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0005
Kuriame Lietuvos ateitį

"Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės teikiamų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas"
2011-2015 m. laikotarpiu Telšių apskrityje išaugo vaikų sergamumas 100 tūkst. gyventojų: 21% augo sergamumas ausų ligomis, daugiau kaip 27% augo sergamumas jungiamojo audinio ligomis, registruojamas beveik 19% sergamumo virškinimo sistemos ligomis rodiklio augimas, 33% augo vaikų sergamumas kraujotakos sistemos ligomis.
Telšių apskrities vaikų sergamumo statistika atspindi ryškius sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo vaikams netolygumus Lietuvoje, taip pat sudėtingesnį ir mažiau prieinamą specializuotų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams, todėl būtina investuoti į VšĮ Regioninės Telšių ligoninės sveikatos priežiūros paslaugų vaikams kokybės ir prieinamumo gerinimą, sudarant sąlygas kokybiškos ir prieinamos vaikų ligų diagnostikos ir gydymo galimybėms bei tuo pačiu sukuriant patrauklias darbo sąlygas sveikatos priežiūros specialistams.
Šiuo metu VšĮ Regioninės Telšių ligoninės vaikų ligų skyriuje nėra maloni, saugi ir patogi, vaikų poreikius atitinkanti aplinka. Neatskirti pacientų srautai neleidžia VšĮ Regioninei Telšių ligoninei tenkinti vaikų sveikatos priežiūros poreikių, nėra galimybės efektyviai užtikrinti infekcijų kontrolę (trūksta vienviečių ir dviviečių palatų). Ligoninėje dirbantys specialistai dėl šiuolaikinės diagnostinės ir gydymo įrangos trūkumo negali efektyviai diagnozuoti ir gydyti ligų, kas kelia tėvų/globėjų nepasitenkinimą bei diskomfortą specialistams. Siekiant gauti tam tikras specializuotas sveikatos priežiūros paslaugas vaikams, tėvai yra priversti vykti į didžiuosiuose miestuose esančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas.
2017 m. birželio 20 d. Regioninė Telšių ligoninė pasirašė sutartį dėl projekto "VšĮ Regioninės Telšių ligoninės teikiamų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas" įgyvendinimo. Projektas bus finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų.
Projekto tikslas - pagerinti specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų vaikams kokybę ir šių paslaugų prieinamumą VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje.
Projekto metu planuojama pertvarkyti ir pagal šiuolaikinius reikalavimus įrengti VšĮ Regioninės Telšių ligoninės Vaikų ligų skyrių, suremontuoti patalpas specializuotų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui vaikams, tokiu būdu sukoncentruojant tokių paslaugų teikimą vienoje vietoje, bei įsigyti specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų vaikams teikimui reikalingą medicininę ir kitą įrangą.
Projekto tikslinė grupė yra Telšių apskrities vaikai (0-17 m. imtinai).
Įgyvendinus projekto veiklas bus sudarytos sąlygos teikti kokybiškas, prieinamas ir vaikų poreikius atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas. Įsigijus naują medicininę ir kitą įrangą, taip pat suremontavus ir pagal šiuolaikinius reikalavimus įrengus patalpas specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų vaikams teikimui bus sukurta palanki bei saugi fizinė ir psichologinė aplinka mažiesiems pacientams, siekiant teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas vaikams.
Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2016-01-20 – 2020-12-31

Atnaujinimo data: 2023-09-25