Geriatrijos paslaugų plėtra VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje

Projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-02-0004

Kuriame Lietuvos ateitį

Geriatrijos paslaugų plėtra VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje

Senėjant visuomenei auga sergančiųjų skaičius. Apie 85% visų ligoninėje stacionarinių vidaus ligų paslaugų suteikiama vyresniems kaip 60 m. asmenims, vidutinė jų gulėjimo trukmė – 8 d. Dažnai šių asmenų gydymo eigoje išryškėja, jog reikia gydyti ne tik pagrindinę ligą, bet ir lėtines ligas. Siekiant vyresnio amžiaus gyventojams užtikrinti specializuotos medicinos pagalbos prieinamumą, reikalinga įkurti ligoninėje geriatrijos stacionarinį skyrių, investuojant į patalpų pritaikymą ir remontą bei reikalingos medicinos ir kitos įrangos įsigijimą.
2020 m. balandžio 22 d. Regioninė Telšių ligoninė pasirašė sutartį dėl projekto „Geriatrijos paslaugų plėtra VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje“  įgyvendinimo. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų.
Projekto tikslas - pagerinti VšĮ Regioninės Telšių ligoninės teikiamų specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą vyresnio amžiaus gyventojams.
Įkurtas 20 vietų skyrius sukurs patogią ir reikalavimus atitinkančią aplinką paslaugų teikimui, sudarys sąlygas pagerinti pagyvenusių asmenų sveikatos būklės ištyrimą, parinkti efektyviausią gydymą.
Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018-06-05 – 2023-12-31.

Atnaujinimo data: 2024-01-31