BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Lankymo tvarka

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS REGIONINĖS TELŠIŲ LIGONINĖS
STACIONARINIUOSE SKYRIUOSE TIRIAMŲ IR GYDOMŲ PACIENTŲ

LANKYMO TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės (toliau - Ligoninė) stacionariniuose skyriuose tiriamų ir gydomų pacientų lankymo tvarka (toliau - Tvarka) taikoma pacientams, juos lankantiems ir (ar) lydintiems asmenims.
 2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu,
 3. Tvarkoje vartojamos sąvokos ir apibrėžtys:
  3.1. Lankytojai - Ligoninėje gydomus, slaugomus pacientus lankantys asmenys.
  3.2. Lydintieji asmenys - Ligoninėje gydomus, slaugomus pacientus ar atvykusias gimdyti nėščiąsias lydintys asmenys.
  3.3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose teisės aktuose, nustatančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

II SKYRIUS
LANKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 1. Pacientus skyriuose leidžiama lankyti 1600 - 1800 vai. darbo dienomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis - 11 00 - 1300 vai. ir 1600 - 1800 vai. Lankyti kitu, nei šiame punkte nurodytu laiku, galima tik išimtiniais atvejais, prieš tai gavus gydančio gydytojo leidimą.
 2. Pacientą, tuo pačiu metu, gali lankyti/lydėti tik vienas paciento artimasis (jo atstovas). Lankymo trukmė - ne ilgiau 15 min. Lankymo trukmė gali būti keičiama, kai gydančių gydytojų leidimu, atsižvelgiant į stacionaro skyriaus specifiką ir į paciento sveikatos būklę, lankomi terminalinės sveikatos būklės pacientai.
 3. Reanimacijos - intensyvios terapijos skyriaus pacientai lankomi 1100 - 1200 vai. ir 1800 - 1900 vai., prieš tai gavus gydančio gydytojo leidimą.
 4.  Pacientą lankyti gali asmenys, neturintys užkrečiamų ligų požymių (pvz.: karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir kuriems nėra taikomas saviizoliacijos režimas.
 5.  Lankymosi Ligoninėje metu, asmenys privalo tinkamai dėvėti nosį ir bumą dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), išskyrus neįgaliuosius, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir bumą dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.
 6. Atvykus į Ligoninę, taip pat prieš atvykstant į skyrių bei iš jo išeinant būtina dezinfekuoti rankas.
 7. Jei terminalinės būklės pacientui artimieji nori iškvieti religinių apeigų atstovą, tai turi būti suderinta su skyriaus vedėju, budėjimo metu - su budinčiu gydytoju. Apeigas vykdantis asmuo turi dėvėti numatytas asmens apsaugos priemones.
 8. Lankytojams draudžiama fotografuoti, filmuoti ir/ar daryti garso įrašus be Ligoninės administracijos, gydančio ar budinčio gydytojų, darbuotojų ir kitų pacientų sutikimo.
 9. Lankyti draudžiama:
  9.1. Karščiuojančius pacientus, išskyrus jaunesnius nei 14 m. amžiaus arba esant itin sunkiai paciento būklei, gavus gydančio gydytojo leidimą.
  9.2. Po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, teikiant stebėjimo paslaugas ir kt. atvejais, kai gydymas trunka ar planuojamas iki 48 vai.
  9.3. COVID-19 ligos diagnostikai/gydymui skirtose izoliacinėse palatose stacionarizuotus pacientus.
 10. Šių ir kitų skyrių pacientams gali būti perduodami reikalingi daiktai ar maisto produktai. Perdavimai vykdomi kasdien, nuo 17 vai. iki 19 vai. Priėmimo - skubiosios pagalbos skyriuje. Maisto produktai ar kiti daiktai turi būti tvarkingai supakuoti ir tinkami vartoti, ant pakuotės užrašyta paciento vardas, pavardė, skyrius, palata.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Ši tvarka skelbiama viešai Ligoninėje bei Ligoninės internetiniame puslapyje.
 2. Lankytojas jei, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais terminais turi teisę pateikti skundą Ligoninės direktoriui.
 3. Už pacientų lankymo tvarkos pažeidimus lankytojai gali būti įspėjami, o nepaklusę įspėjimams, paprašomi palikti Ligoninės patalpas.
 4. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai ar atnaujinus ribojimus Lietuvos teritorijoje, Ligoninės administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti pacientų lankymo tvarką.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-04